Overheid

De hardwareprojecten binnen de landelijke en lokale overheden komen vaak voort uit inschrijvingen op Europese Aanbestedingen en hebben betrekking op opdrachten bij overheidsinstellingen variërend van 250 tot 1000+ werkplekken. Een groot aantal onderwijsinstellingen, gemeenten en andere (semi)overheidsinstellingen behoren hiermee tot de tevreden en groeiende klantenkring van ISL Automatisering.

Overheden, zowel landelijk als lokaal, moeten meer aansturen op standaardisatie van IT/ICT om het beheer en onderhoud efficiënter te maken en zodoende kosten te besparen. Dit kan door middel van standaardisatie op het gebied van toegepaste hardware. Deze overheden hebben een partner nodig die zowel in de breedte als diepte kan mee denken in het toepassen van deze strategie.

117497563