MDM

Bedrijven, overheden en onderwijs instellingen zijn verontrust over de snelheid en het gemak waarmee werknemers en leerlingen toegang krijgen tot datagegevens en het onnodig belasten van het eigen netwerk. Met de komst van BYOD of Customization of IT is er een behoefte ontstaan om de risico's van mobiele toegang tot deze data te beheren en het eigen netwerk te ontlasten en bereikbaar te houden.

MDM (Mobile Device Management) wordt nu aangeprezen als een oplossing voor het beheer en distributie van deze gegevens. Door het beheersen van configuratie-instellingen voor alle mobiele apparaten in het netwerk, kan MDM risico's verminderen en kosten beheersbaar maken. De opzet van MDM is om de functionaliteit van het device in het eigen netwerk te optimaliseren zonder dat het eigen netwerk onnodig wordt belast. Met MDM beheer je alle soorten mobile devices zoals laptops, tablets en smartphones.

Website MDM