MVO & Duurzaamheid

Beschrijving op welke wijze ISL Automatisering binnen haar organisatie invulling geeft aan het aspect Duurzaamheid. Toont aan dat het aspect duurzaamheid binnen haar organisatie binnen haar beleid en visie is opgenomen.

- ISO 14001 Certificering ISL Automatisering

Steeds meer klanten van ISL verlangen van hun leveranciers dat zij extra stappen zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat zij een milieumanagement systeem hebben opgezet en dat kunnen aantonen met behulp van een ISO 14001 certificaat. Bij veel aanbestedingen is dit inmiddels een eis geworden.

ISL is al langer bezig met duurzaamheidaspecten op het vlak van milieu. Zo kan bijvoorbeeld hardware onverpakt geleverd worden of verpakkingsmateriaal mee terug genomen worden om deze gescheiden te laten verwerken of hergebruiken. Teruggenomen hardware wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Binnen de Paradigit Groep, waar ISL onderdeel van uitmaakt, zijn dus al veel verantwoordelijkheden intern georganiseerd. Dit is ook vastgelegd in een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagement systeem.  ISL verplicht zich, teneinde de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk te voorkomen.

De milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier wordt het milieumanagementsysteem actueel gehouden en wordt aan de huidige normering voldaan. Motivatie en bewust handelen zijn essentiële voorwaarden voor het goed functioneren van milieuzorg. Daarom aan alle directe alsook indirecte medewerkers van ISL verplicht om mee te werken aan het in stand houden en optimaliseren van het milieumanagementsysteem.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent Duurzaam Ondernemen. ISL kijkt daarom niet alleen naar het maak-proces van de te leveren producten maar ook naar de gebruiksfase van die producten.

Sturen op continue verbetering, waardoor er gestuurd wordt op echte duurzaamheid en minder verbruik van energie. Op die manier kan ISL met haar bijdrage aan de maatschappij en rekening houden met de diverse stakeholders van de Paradigit Groep.

Leveranciers worden regelmatig uitgenodigd om hun nieuwere, energiezuinigere producten te komen presenteren en toelichten, zodat ISL op haar beurt als reseller de juiste adviezen kan geven aan haar opdrachtgevers.

Omdat ISL niet alleen betrokken is bij de verkoop en levering van producten, maar ook als erkend en gecertificeerd service-provider betrokken is tijdens de gebruiksfase van producten, kan zij continue toetsen of het energieverbruik, de prestaties maar ook de beloofde duurzaamheid klopt  met datgene de makers beweerden.

Door bij bestelling van producten na te gaan waar het minste transport voor nodig is, worden onnodige kilometers voorkomen. Hetzelfde geldt voor aflevering van goederen; vanuit het eigen magazijn of vanuit een andere vestiging of distributeur? Met transportmiddelen uit ons eigen wagenpark of met inzet van een koerier? Verzameltransport op vaste momenten i.p.v. losse leveringen op verschillende momenten cq. adressen? Allemaal afwegingen die niet alleen voordelig zijn voor ISL zelf, maar ook voor milieu, omwonenden en opdrachtgevers.